Solitair 2008   •  Tel. 08-542 415 29  •  E-mail ylwa.borg@solitair.se   •   Produktion: miceva.se
Feng Shui är en mycket gammal österländsk lära som beskriver hur vi påverkas av vår omgivning. Kunskapen startade i de bebyggda delarna av Kina där bönderna studerade sitt landskap under de olika säsongerna och vattnets inverkan för att finna ett optimalt odlingslandskap.

Med tiden fann de mönster i hur naturen fungerar och denna kunskap hjälpte dem att bygga sina hem i den absolut bästa riktningen. De odlade sina grödor på ställen där det gav mest utdelning. Städerna växte på ett optimalt sätt där floderna förgrenade sig, i djupa dalar och vid skyddande berg kombinerat med platt landskap.
Kunskapen togs till vara genom Kinas kejsare som använde sig av de bästa mästarna inom kunskapen. Därav namnet Imperial Feng Shui.

I början av 1900-talet utbildade sig den store mästaren Chue Yen bland taoisterna och under revolutionen i Kina flydde han till Hong Kong där han blev mästare. I sen ålder lärde han upp vår nuvarande Master Chan Kun Wah, som blev utsedd att undervisa Feng Shui i västvärlden. 1997 startades den första europeiska skolan i Skottland under Master Chan, och stilen som vi nu använder heter ChueStyle Feng Shui.God Feng Shui handlar om grundläggande färger, material och naturens former, synliga samt osynliga energier. Varje hus är unikt och kräver sina mätningar och bedömningar både i sin egen form och var de är placerade.
Hämta nu!
Hos Solitair kan du beställa kurser, föredrag och konsultationer i klassisk Feng Shui.

Hämta vår folder, du behöver Adobe Reader:
VÅRA HEM ÅTERSPEGLAR SIG I VÅRA LIV
OCH LIVET LEVER VI I VÅRA HEM.
Feng Shui
ETT KVALITATIVT OCH HARMONISKT BOENDE -
VARFÖR BEHÖVER VI DET?
Läs mer på villasjovik.com >>